fri frakt över 1000kr

Snabb leverans

Öppet köp fram till 31/1 2022

PRODUKTSÖK

FAVORITER

Du har inga favoriter än

DIN VARUKORG ÄR TOM

Hållbarhets-
begrepp


Vad betyder egentligen Pure Waste, Cirkularitet och GOTS? Här nedan samlar vi några vanliga begrepp som kan vara bra att känna till!

OEKO-TEX® STANDRAD 100


Oeko-Tex® Standard 100 är en global märkningsstandard som sätter gränsvärden för kända miljö- och häl- sofarliga ämnen. Trots tidigare europeisk kemikalielagstiftning så sätter Oeko-Tex® Standard 100 högre krav på flera av dessa ämnen och sätter även egna gränser på flera farliga ämnen som ännu inte omfattas av denna lagstiftning.

En produkt kan certifieras i fyra olika produktklasser vilket baseras på vem som är avsedd att använda pro- dukten och hur nära huden som produkten är tänkt att användas. Produkter för barn upp till 36 månader har hårdast krav och tillhör klass 1 medans den lägsta klassen (klass 4) innefattar dekorationsprodukter såsom gardiner och dukar. Klass 2 och 3 ligger där emellan och innefattar produkter såsom underkläder och säng- kläder (klass 2) och jackor (klass 3).
Det krävs att alla delar av produkten lever upp till standarden för att den ska uppfylla kraven för en viss klass. Vid ansökan om certifiering så kontrolleras detta av ett auktoriserat testinstitut och de kan även komma att göra oannonserade stickkontroller för att säkerställa att produkterna lever upp till kraven. Då varje produkt får ett unikt certifikatsnummer som finns med på produktens märkning så kan man själv kontrollera på Oeko-Tex® hemsida att märkningen är giltig (https://www.oeko-tex.com/en/).

På Pinewood har vi flera produkter som uppfyller kraven för Oeko-Tex® Standard 100 och vi märker då alltid våra plagg med både en hangtag och en etikett vid tvättrådet. Vi jobbar ständigt med att utöka detta sorti- ment.


REACH


REACH står för:

- Registrering - Tillstånd

- Begränsning

Det är en EU-förordning som trädde i kraft 2007 och innehåller lagstiftning kring kemikalier. Förordningen gäller i alla medlemsländer och fungerar som en gemensam lagstiftning i hela EU. REACH innebär att alla kemikalier inom EU ska vara identifierade och utressa för att säkerställa en hög skyddsnivå för miljö och hälsa.

På Pinewood är vi noga med att alla våra leverantörer följer REACH-kraven och vi gör löpande stickprover.

CIRKULARITET


FN har satt globala mål inom Agenda 30 för att nå en hållbar utveckling. Sverige, och såklart även vi på Pi- newood, håller på att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Sveriges regerings definition:

”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”

Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturens kretslopp med ett mål att inte skapa något avfall alls; ”Zero Waste”. Produkterna designas med målet att de ska vara lätta att återvinna med material som ska kunna bry- tas ned genom att kompostera.


TEKO, SVERIGES TEXTIL- OCH MODEFÖRETAG


TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. TEKO företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service samt information till medlemsföretagen och det gäller bland annat arbetsgivarfrågor, logistik, immaterialrätt, miljö & hållbarhet, forskning & utveckling samt handelsfrågor.

För mer information, gå in på: www.teko.se

EL-KRETSEN


El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Uppgiften är att hjälpa producenter att uppfylla lagstadgade krav genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

För mer information, gå in på: www.el-kretsen.se