Sparade favoriter

Du har inga favoriter

Sök efter produkt

DIN VARUKORG ÄR TOM

ÅTERKALLNING AV LADDARE TILL VÄRMEHANDSKE


Vi har upptäckt en defekt och allvarlig säkerhetsbrist i vår laddare till produkten Pinewood Värmehandske art.nr 9988.


Det har framkommit att vid lättare yttre våld genom t.ex. slag eller tapp i golvet kan det yttre höljet gå sönder och exponera de inre delarna i laddaren. Skulle laddaren användas i detta läge finns risk för allvarlig strömförande olycka. Inga incidenter har rapporterats, men som en försiktighetsåtgärd återkallar Pinewood samtliga laddare till värmehandsken för utbyte.


Vänligen kontakta och/eller lämna in laddaren till den butik du köpt produkten i och du kommer att erhålla en ny utbytesladdare snarast innan höstsäsongen drar igång. Detta kommer att ske under augusti/september.


Det åligger Pinewood AB ett stort ansvar då vi behöver återkalla och byta ut redan sålda laddare som ingår i värmehandskpaketet. Vi ber dig om din hjälp så att vi kan, innan säsongen börjar och nyttjande av produkten tar fart igen, förhindra eventuella olyckor.


Har ni ytterligare frågor vänligen tag kontakt med Pinewood AB på info@pinewood.se alternativt via telefon 0370-341450.


Med vänliga hälsningar

Pinewood AB


info@pinewood.se