Välj land...
Benelux
Danmark
Finland
Frankrike
International
Norge
Polen
Slovakien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern

Sparade favoriter

Du har inga favoriter

Sök efter produkt

DIN VARUKORG ÄR TOM

Hållbarhets-
begrepp


Vad betyder egentligen Pure Waste, TEKO och ChemAct? Här nedan samlar vi några vanliga begrepp som kan vara bra att känna till!

OEKO-TEX® STANDARD 100


Oeko-Tex® Standard 100 är en global märkningsstandard som sätter gränsvärden för kända miljö- och hälsofarliga ämnen. Trots tidigare europeisk kemikalielagstiftning så sätter Oeko-Tex® Standard 100 högre krav på flera av dessa ämnen och sätter även egna gränser på flera farliga ämnen som ännu inte omfattas av denna lagstiftning.

En produkt kan certifieras i fyra olika produktklasser vilket baseras på vem som är avsedd att använda produkten och hur nära huden som produkten är tänkt att användas. 
Det krävs att alla delar av produkten lever upp till standarden för att den ska uppfylla kraven för en viss klass. Vid ansökan om certifiering så kontrolleras detta av ett auktoriserat testinstitut och de kan även komma att göra oannonserade stickkontroller för att säkerställa att produkterna lever upp till kraven. Då varje produkt får ett unikt certifikatsnummer som finns med på produktens märkning så kan man själv kontrollera på Oeko-Tex® hemsida att märkningen är giltig (https://www.oeko-tex.com/en/).

På Pinewood har vi flera produkter som uppfyller kraven för Oeko-Tex® Standard 100 och vi märker då alltid våra plagg med både en hangtag och en etikett vid tvättrådet. Vi jobbar ständigt med att utöka detta sortiment.


REACH


REACH står för:

- Registrering - Tillstånd

- Begränsning

Det är en EU-förordning som trädde i kraft 2007 och innehåller lagstiftning kring kemikalier. Förordningen gäller i alla medlemsländer och fungerar som en gemensam lagstiftning i hela EU. REACH innebär att alla kemikalier inom EU ska vara identifierade och utredda för att säkerställa en hög skyddsnivå för miljö och hälsa.

På Pinewood är vi noga med att alla våra leverantörer följer REACH-kraven och vi gör löpande stickprover.

CIRKULARITET


FN har satt globala mål inom Agenda 30 för att nå en hållbar utveckling. Sverige, och såklart även vi på Pinewood, håller på att ställa om för att bemöta ett förändrat konsumentbeteende och en cirkulär ekonomi.

Sveriges regerings definition:

”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”

Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturens kretslopp med ett mål att inte skapa något avfall alls; ”Zero Waste”. Produkterna designas med målet att de ska vara lätta att återvinna med material som ska kunna brytas ned genom att kompostera.


EL-KRETSEN


El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Uppgiften är att hjälpa producenter att uppfylla lagstadgade krav genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

För mer information, gå in på: www.el-kretsen.se

TEKO, SVERIGES TEXTIL- OCH MODEFÖRETAG


TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. TEKO företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service samt information till medlemsföretagen och det gäller bland annat arbetsgivarfrågor, logistik, immaterialrätt, miljö & hållbarhet, forskning & utveckling samt handelsfrågor.

För mer information, gå in på: www.teko.se

ChemAct


Stödjer företag för att identifiera risker och farliga kemikalier och för hantera lagkraven för dina produkter.

Hur fungerar det?

Identifiera – ChemAct-verktyget hjälper dig att identifiera risker och farliga kemikalier per komponent utan att användaren behöver vara insatt i kemi.

Hantera – ChemAct-verktyget hjälper dig att hantera de lagliga kemikaliekraven för dina produkter.

Support – Som medlem i ChemAct-nätverket kommer du ständigt att bli uppdaterad om riskkemikalier i form av frekventa kontakter med vårt supportteam och genom våra workshops.

För mer information, gå in på: www.chemactnetwork.com